Jak objednávat?

Jak objednávat?

 

Poptávka

Klienti mohou poptat zájezd čtyřmi různými způsoby:

  • osobně přímo v našem sídle v České Lípě
  • vyplněním formuláře na našich webových stránkách (nutné zadat všechny požadované údaje)
  • na e-mailové adrese info@royaltour.cz
  • telefonicky na čísle 487 823 903 nebo 777 668 567

Rezervace

Poté, co si vyberete zájezd z naší nabídky, ověříme aktuálně volná místa a cenu. V případě, že je Vámi požadovaná kapacita volná, zájezd rezervujeme. Pokud zájezd volný nebude, pokusíme se Vám najít adekvátní náhradu. K odeslání rezervace potřebujeme znát Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje (telefonní číslo nebo e-mail), abyste mohli být informováni o průběhu rezervace. Délka rezervace závisí na datu počátku Vaší dovolené (u Last Minute to může být jen pár hodin). K potvrzení rezervace je třeba vyplnit a podepsat  cestovní smlouvu, uhradit zálohu, popřípadě celou částku. V cestovní smlouvě musí být uvedeny tyto osobní údaje všech účastníků zájezdu:

  • jméno a příjmení
  • datum narození nebo rodné číslo
  • adresa trvalého bydliště
  • kontaktní telefonní číslo

 Platební podmínky

Úhrada zájezdů objednaných více než jeden měsíc před nástupem probíhá zpravidla tak, že klient zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny zájezdu, doplatek do plné ceny zaplatí dle všeobecných podmínek, nejpozději však měsíc před datem prvního dne nástupu na zájezd. U zájezdů typu Last Minute a zájezdů objednaných méně než jeden měsíc před nástupem platí klient vždy plnou cenu zájezdu při podpisu smlouvy.

Konkrétní platební podmínky daného zájezdu se řídí platebními podmínkami jednotlivých cestovních kanceláří. Zákazník je vždy CA informován před podpisem cestovní smlouvy o termínech a výši plateb.
Klient je povinen použít takové formy úhrady, která umožní včasné připsání částky na účet CA či CK - převodem z účtu, složením hotovosti na účet CA či CK v pobočce příslušné banky, hotovostní úhradou na pobočce CA, příp. poštovní poukázkou. Za následky způsobené zpožděním plateb nenese CA odpovědnost. CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení vyjma řádného příjmového dokladu v případě hotovostní úhrady na pobočce CA. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou.
Pokud ve výjimečném případě CK zruší pořádaný zájezd, CA resp. CK bez zbytečného odkladu vrátí platbu za takto zrušený zájezd. CA nenese odpovědnost za další případné náklady, které v takovém případě vzniknou klientovi.

Zrušení smlouvy ze strany účastníků zájezdu

Storno podmínky se řídí storno podmínkami pořádající CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen.